Hanna Sobaszkiewicz

Hanna Sobaszkiewicz

Biogram

Architekt wnętrz, malarka.

Urodzona w 1958 roku w Poznaniu, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1982 roku uzyskała dyplom w dziedzinie architektury wnętrz i malarstwa.

Od 1983 roku prowadzi własne studio projektowania wnętrz. Autorka licznych projektów wnętrz zarówno dla inwestorów indywidualnych, a także obiektów użyteczności publicznej. Należą do nich między innymi projektowane nieprzerwanie od 1997 roku kawiarnie dla poznańskiej firmy cukierniczej „Kandulski”, które powstały w Poznaniu i innych miastach Polski. Specjalizuje się w projektach kawiarni, cukierni, restauracji.
Kilkuletnia współpraca rozpoczęta pod koniec lat dziewięćdziesiątych z Urzędem Miasta Poznania zaowocowała pionierskimi projektami z zakresu identyfikacji wizualnej miasta. Projektantka zajmowała się opracowaniem kilku znaczących projektów w ramach kampanii promocyjnej Poznania. Zaprojektowała statuetkę i logo dla konkursu „Poznański lider przedsiębiorczości”; jest autorką logo „Poznań gra Fair”, kalendarzy, broszur i informatorów promujących miasto.

Malarstwo, w którym wypowiada się równolegle z architekturą często eksponuje we wnętrzach, które projektuje. Inspiracje do swoich prac malarskich czerpie z licznych podróży, obserwacji przyrody i zjawisk w niej występujących. Tematem jej wystaw indywidualnych były kolejno „Obrazy morza” pokazane w 2004 roku w budynku POSIR – na poznańskiej Malcie i „Obrazy nieba”, które zaprezentowano w 2006 roku na kolejnej wystawie w Galerii Radwan w Poznaniu. W 2014 i 2016 roku wystawy indywidualne w Galerii SobArt. Bierze udział w wystawach zbiorowych.

Hanna Sobaszkiewicz - "Bezimienne drzewo"
Hanna Sobaszkiewicz - "Bezimienne drzewo"
Hanna Sobaszkiewicz - "Ostatnie drzewo"
Hanna Sobaszkiewicz - "Ostatnie drzewo"