Julia Wleklińska

Biogram

Absolwentka Architektury wnętrz na ASP w Gdańsku, ze specjalnością Projektowania Architektury Okrętów, od 2021 r. doktor sztuki.

Projektuje wnętrza, głównie mieszkalne, wnętrza publiczne oraz mebel. Poza wnętrzami tradycyjnie pojmowanymi, projektuje również wnętrza jednostek pływających, sylwetki jachtów i łodzi, z którymi z kolei związana jest jej praca badawcza oscylująca wokół śródlądowych dróg wodnych.

Wnętrzami zajmuje się od ponad 15 lat, a od 10 pracuje ze studentami, którym zdradza tajniki sztuki projektowania wnętrz. Od 2019 roku wykładowca w Katedrze Architektury Wnętrz na Wydziale Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej.

Wśród wielu pozazawodowych pasji, fotografia, a w szczególności fotografia architektury zajmuje szczególne miejsce.