Małgorzata Czerniawska

Biogram

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (UAP Poznań). Doktorat w dziedzinie sztuki. Uprawia malarstwo, komponuje wnętrza; pedagog w Instytucie Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie prowadzi autorską pracownię sztuk plastycznych w dziedzinie kreowania obrazu. W cyklu prac z serii „Prześwity” bada doświadczanie światła i mroku, tworząc malarski „zapis” wewnętrznej przestrzeni.

W stronę światła VII z serii prześwity z pięciolinią
W stronę światła VII z serii prześwity z pięciolinią
W stronę światła VIII z serii prześwity z pięciolinią
W stronę światła VIII z serii prześwity z pięciolinią