Mirosława Winkiel

Biogram

Urodziła się w 1956 roku. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu a następnie studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Pedagogicznym. Dyplom uzyskała w roku 1986. Uprawia malarstwo sztalugowe oraz grafikę projektową. Prowadzi dziecięcą pracownię plastyczną.
W mojej twórczości dostrzec można głębokie zanurzenie w abstrakcyjne uniwersum, gdzie kolory i formy splatają się w dynamiczny taniec emocji. Najnowsze obrazy, „Przełamanie” oraz „Wirtualny gość”, są przykładami mojego ekspresyjnego malarstwa, które ma pobudzić umysł widza do refleksji nad naturą rzeczywistości.

W „Przełamaniu” prowadzę przez labirynt abstrakcyjnych form, w którym odbiorca może znaleźć osobiste metafory i znaczenia. Z kolei „Wirtualny gość” to mistyczna podróż poprzez strefę emocjonalnej subtelności, gdzie każde pociągnięcie pędzla ma przemawiać prosto do duszy obserwatora.

W technice akrylowej posługuję się fakturami i intensywną barwą, aby stworzyć wizje, które zachęcają do introspekcji nad naszym miejscem w świecie. Prace są moją osobistą refleksją w poszukiwaniu głębszego zrozumienia natury ludzkiego bytu i jego nieprzewidywalnością.